ssm Archive

 • Bu dokümanda, TSK’yı ileri teknoloji ürünlerle modernize etmek üzere ihtiyaç duyulan kritik alt sistem/bileşen/teknolojilerin azami ölçüde yurt içinden karşılanması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknolojik tabanın oluşturulmasını ve geliştirilmesini hedefleyen 2011-2016 Dönemi Teknoloji Yönetim Stratejisi sunulmaktadır.

  SSM Technology Management Strategy 2011-2016

  Bu dokümanda, TSK’yı ileri teknoloji ürünlerle modernize etmek üzere ihtiyaç duyulan kritik alt sistem/bileşen/teknolojilerin azami ölçüde yurt içinden karşılanması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknolojik tabanın oluşturulmasını ve geliştirilmesini hedefleyen 2011-2016 Dönemi Teknoloji Yönetim Stratejisi sunulmaktadır.

  Continue Reading...

 • Running from 13 to 17 November 2011 at Airport Expo, the Dubai Airshow is the foremost aerospace event in the Middle East and the fastest growing airshow in the world.

  Dubai Airshow 2011

  Running from 13 to 17 November 2011 at Airport Expo, the Dubai Airshow is the foremost aerospace event in the Middle East and the fastest growing airshow in the world.

  Continue Reading...